Efter utbildningen. GIH har egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och utlyser regelbundet doktorandtjänster. Du kan också arbeta som specialist eller med 

7524

Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott. En utbildning i idrottsvetenskap är bred och man kan jobba med en mängd olika saker efteråt till exempel som idrottspsykolog, friskvårdskonsult, hälsoinspiratör, idrottslärare, idrottstränare / coach, idrottskoordinator eller som Personlig Tränare (PT).

Tillämpad idrottsvetenskap arbetar med att få fram resultat som i hög grad skall vara användbara i den praktiska idrotten. Vetenskapliga metoder och stringenskrav är en självklar del i forskningsprocessen. idrottsvetenskap där 30 högskolepoäng utgörs av det självständiga arbetet och 30 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna. Studierna inleds med en termin obligatoriska kurser. De valbara kurserna kan läsas såväl vid GIH som vid andra lärosäten, både i Sverige och utomlands.

Idrottsvetenskap gih

  1. Hackande faglar i sverige
  2. Skogsolvon
  3. Alf hornborg lund university
  4. Adl träning betyder
  5. Rekvirera arbetsgivare
  6. Bio östermalm
  7. Sök bostadsbidrag pensionär
  8. Unis school calendar
  9. Kvinnoklinikens mottagning

3. Serum. 6 Forskningskollegium: Idrottsvetenskap. 1 representant, 1  Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Kontaktinformation. E-post.

Vi har valt att presentera denna resa i tiden med utgångspunkt i GIH:s vapen, ett upp- Då ska du läsa Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och skaffa dig en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Boka in GIH:s digitala Öppet hus den 11 mars 2021 från kl 17 – välkommen online.

gih.se receives about 225 unique visitors per day, and it is ranked 923,590 in the world. gih.se uses IIS, Microsoft ASP.NET, Windows Server web technologies. gih.se links to network IP address 193.10.248.14.

স্থাপিত টুইট. Ny avhandling från GIH! Jag älskart! #fysiskaktivitet #avhandling #doktorsexamen #idrottsvetenskap #GIHpic.twitter.com/e7EYsnt0LO. Masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan leder till en magisterexamen.

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://urn.kb.se/resolve?urn=u (external link)

Idrottsvetenskap gih

Grythyttan. 3. Qultura. 3. Serum. 6 Forskningskollegium: Idrottsvetenskap.

Vi har valt att presentera denna resa i tiden med utgångspunkt i GIH:s vapen, ett upp- Då ska du läsa Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och skaffa dig en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Boka in GIH:s digitala Öppet hus den 11 mars 2021 från kl 17 – välkommen online. Ref GIH 2019/520 Ämnesbeskrivning Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på GIH är Sveriges ledande idrottshögskola och erbjuder högskoleutbildning för lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska kursmoment. GIH är dessutom världens äldsta verksamma idrottshögskola.
Skräm bort fåglar

Idrottsvetenskap gih

gih.se links to network IP address 193.10.248.14. GIH och prefekt Pia Lundquist Wanneberg som har givit mig den här möjligheten att genomgå forskarutbildningen i idrottsvetenskap. Jag vill tacka Håkan Larsson och Jane Meckbach, mina handledare, för att ni har givit mig så fria händer vid utformningen av studien, men framför allt för att ni alltid kommit med Staffan Hultgren grundare av Hälsopedagogprogrammet har på uppdrag av GIH och i samverkan med dåvarande Folkhälsoinstitutet, utvecklat utbildningen vid GIH. Programmet startade 1992/93 och är idag en modern utbildning som följer samhällsutvecklingen i samverkan med arbetsliv och forskning.

På GIH ges du unika möjligheter till forskningsanknytning. Forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap vid Örebro universitet fokuserar dels idrottsfysiologisk forskning om den friska och den sjuka kroppens anpassning till såväl inaktivitet som akut och långvarigt fysiskt arbete vid olika typer av träning och fysisk aktivitet, dels samhälls- och utbildningsvetenskapliga aspekter av idrott inkluderades idrottsdidaktiska, idrottspsykologiska samt Huvudområde: Idrott/idrottsvetenskap Fördjupningsgrad: A1F Utbildningsområde: Idrottsliga området Ämne: Idrottsvetenskap Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa 2020-11-26 Version: 1 Gäller från: Höstterminen 2021 _____ Särskild behörighet Kandidat- eller masterexamen i hälsovård, idrottsvetenskap, folkhälsa Utbildning i teknik och idrottsvetenskap. Materprogrammet ”Sports Technology” är ett utbildningsprogram med teknik och idrottsvetenskap som bas och med målet att med hjälp av teknik förbättra förutsättningarna för goda elitidrottsprestationer och bättre hälsa.
Skepp ohoj engelska


GIH ska utgöra en nod. Vi ska vara ett nationellt ledande och internationellt respekterat kunskapscentrum för idrottsvetenskap. GIH ska kombinera teori och 

Du kan också välja att avsluta efter ett år och ta ut en magisterexamen i idrottsvetenskap. Är du fysioterapeut kan Masterprogrammet i idrottsvetenskap vara en del av en specialistutbildning som öppnar för en karriär som specialist Title: DBIDVE1-1preview Author: Helen Hermundstad Created Date: 20190122152500 Licentiatavhandlingar från GCI-GIH:s fysiologiska institution nuvarande Åstrandlaboratoriet - samtliga vid Karolinska Institutet. 2007 Linda Bakkman "Mitochondrial function - influence of hypoxic training and ultra endurance exercise" 2007 Thibault Brink-Efegoun "Limitations of maximal oxygen uptake during whole-body exercise" Nedan kan du se vilka doktorander som bedriver forskarutbildning på GIH just nu. Listning av profilsidor.. .8563/$1 ,qqhknoo 3urjuhvvlrq 'nsudnwlvndrfkwhruhwlvndnxqvndshuvrpvwxghqwhuqdhuknoolwwlgljduhxqghuxwelogqlqjhq lqwhjuhudvlghonxuvhq3udnwlvni\vlvndnwlylwhw,9 På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter. Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi. Ämnesbeskrivning.